Ytre Namdal prosti

tidligere prosti i Norge

Ytre Namdal prosti var et tjenestedistrikt i Nidaros bispedømme, i Den norske kirke og omfattet kirkesognene i Ytre Namdalen i Nord-Trøndelag. Det eksisterte i årene 1872-1973.

Prostiet ble opprettet ved kongelig resolusjon 6. april 1872 ved delingen av Namdalen prosti i Ytre og Indre Namdal prostier, med virkning fra 1. januar 1873.[1]

Prostiet opphørte i 1973, da det inngikk i det nye Nærøy prosti, med unntak av Flatanger og Fosnes prestegjeld som ble overført til nye Namdal prosti.[2]

Prestegjeld og sognRediger

Historisk inndeling i prestegjeld og sogn:[3]
Til Namsos prosti 1973:

Til Nærøy prosti 1973:

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse. xx: Grøndahl. 1872. s. 87. 
  2. ^ «Adresseavisen 1973.04.05». Norge;Trøndelag;;Trondheim;;;;. 5. april 1973. s. 12. 
  3. ^ Folketellingen i Norge 3. desember 1946. xx#: I kommisjon hos H. Aschehoug. 1950. s. 30.