Ulvan kirke

Ulvan kirke (eller Ulvkjerka som den omtales som lokalt) var trolig en stavkirke av Møre-typen, som lå på kirkestedet Hestøya vest for UlvøyaHitra. Ingen kilder forteller eksakt når kirka ble reist, men de eldste kildene forteller at det stod en kirke der i 1350, trolig før. Kirka ble plassert i Kjerkgårdsvika, en liten vik sørøst på øya, og lå etter datidens standard lett tilgjengelig for adkomst med båt fra sognet som omfattet de østre deler av Hitra, samt det meste av Innhitra. Da kirka ble bygd var Ulvan et av de mest sentrale stedene i Hitra, i motsetning til i dag.

Kirka blir nevnt første gangen i erkebiskop Aslak Bolts jordbok, som var en oversikt over erkebiskopens jordeiendommer fra 1430-åra. Der framgår det at erkebiskopen eide gården Ulvan som inkluderte kirka. Eiendomsoversikten bygger blant annet på en enda eldre jordbok som er eldre enn 1350, noe som betyr at kirka trolig ikke er yngre enn fra høgmiddelalderen. Basert på tilsvarende kirker tror en at kirka var en enkel stavkirke, åtte meter lang, og inntil seks meter bred.

Lite av inventaret fra kirka er bevart, men blant dette er døpefonten som ble funnet på loftet i Fillan kirke1950-tallet, og deretter plassert nede i kirka.

Ulvan kirke inkluderte etter hvert mange eiendommer, blant annet Kjerringvåg, Norddolm, Rottingen, Mastad, Akset, Tranvikan, Øya, Barman og Børøya, noe som bidro til store inntekter tilsvarende to melkekyr. Tienden utgjorde 5-6 ganger dette.

I 1680-åra ble det klart at kirka stod foran omfattende utbedringer. Spørsmålet om å flytte kirka kom opp ettersom kirkestedet var blitt stadig mer en utkant i sognet.

I 1686 blir Ulvan kirke flyttet til Fillan og reist som Vår Frelsers kirke. Denne blir i sin tur erstattet av den nye Fillan kirke i 1789.

LitteraturRediger

  • Svein Bertil Sæther: Fillan Kirke – to hundre år : 1789 – 1989 – Hitra bygdesamling / Fillan menighetsråd, eget forlag (1989)

Eksterne lenkerRediger

  • (no) «Ulvan kirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.