Vår Frelsers kirke (Fillan)

For andre kirker med samme navn, se Vår Frelsers kirke.

Vår Frelsers kirke ble reist i FillanHitra i 1686 etter at Ulvan kirke ble besluttet flyttet til Fillan.

22. oktober 1725 fikk major Jens Henrik Emahuus i Trondheim kongeskjøte på kirka etter at kongen solgte kirkene til private. Inkludert Dolm kirke betalte han 900 riksdaler for kirkene og solgte dem siden videre til Ove Scheldrup, amtmann i Nordland, som i 1732 solgte dem videre til Marcus Olsen HeggeHopsjøen på Hitra. Fram til 1850 var det de ulike handelsmennene på Hopsjøen som eide kirkene, mest kjent var Pareliusslekta.

Kirka ble snart for liten for sognet, grunnet sterk befolkningsvekst. Biskopen gav kirkeeier Parelius beskjed om å bygge en ny kirke, men ønsket ble ignorert. I 1770-åra beskrev sogneprest Peder Schvane Bang at kirka ikke rommet en tredjedel av behovet.

I 1787 var også kirkeeierne gått med på å bygge en ny kirke og den nye Fillan kirke stod ferdig to år senere.

LitteraturRediger

  • Svein Bertil Sæther: Fillan Kirke – to hundre år : 1789 – 1989 – Hitra bygdesamling / Fillan menighetsråd, eget forlag (1989)