Dalernes prosti

tidligere prosti, Nidaros bispedømme
For prostiet i Rogaland, se Dalane prosti.

Dalernes prosti (Dalernes Provsti) var et tjenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kirke og omfattet kirkesognene syd og sydøst i datidens Søndre Trondhjems Amt (Sør-Trøndelag). Navnet kommer av at prostiet omfattet Gauldalen og Orkladalen - altså Dalene eller Dalerne.

Historikk Rediger

Prostiet går antakelig tilbake til de historiske prostier i den katolske kirken i Middelalderen.

I nyere tid ble Sælbo ble overført fra Indherred prosti i 1833.

Ved kongelig resolusjon av 14. juni 1843 ble Dalernes prosti i delt i Nordre og Søndre Dalernes prostier.

Ved kgl.res. av 20. april 1911, ble disse to prostiene i stedet organisert i tre nye: Gauldal, Orkdal og Strinda prostier.

Prestegjeld i Dalernes prosti Rediger

(1843-1911 Nordre Dalernes prosti):

(1843-1911 Søndre Dalernes prosti):

Kilder Rediger