Olav Engelbrektssons jordebok

oversikt over eiendommer som tilhørte erkebispestolen i Nidaros

Olav Engelbrektssons jordebok ble laget for erkebiskop Olav Engelbrektsson ca. 1533 under navnet Register paa Sancte Oluffs Ioerdher. Jordeboken er en oversikt over eiendommer som tilhørte erkebispestolen i Nidaros, men registeret er ikke like fullstendig som Aslak Bolts jordebok. Jordeboken oppbevares hos Riksarkivet.

HistorieRediger

Olav Engelbrektssons jordebok består av en samling med flere selvstendige opptegnelser som senere er sammenføyd til én bok, i motsetning til mange andre jordebøker, som er skrevet som sammenhengende verk. Boken dekker eiendommer i mesteparten av Trøndelag, men mangler fortegnelse over gods i Øynafylke og Namdalen.[1] Olav Engelbrektsson tok boken med da han flyktet til Nederlandene under reformasjonen i 1537. Olav døde i Lier i dagens Belgia året etter.[2] Jordeboken og resten av erkebiskopens arkiv ble senere ført til München, sammen med arkivet etter kong Christian II. Disse arkivsamlingene, kalt München-samlingen, ble utlevert til Norge i 1830. Der ble den først oppbevart hos Universitetets diplomsamling, for deretter å bli overført til Riksarkivet i 1847.[3]

Riksarkivet gav ut en trykt utgave av jordeboken i 1926.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Brinchmann, Chr. (1926), forord til Olav Engelbrektssons jordebok, s. 11-12
  2. ^ Olav Engelbrektsson. (2011, 30. august). I Store norske leksikon. Hentet 14. november 2016 fra https://snl.no/Olav_Engelbrektsson.
  3. ^ Arkivverket, Olav Engelbrektssons arkiv 1277-1537. Hentet 14.11.16 fra http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Riksarkivet/Norges-dokumentarv-Riksarkivet/Olav-Engelbrektssons-arkiv-1277-1537

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger