Fogn

øy i Stavanger kommune

Fogn er en øy i Stavanger kommune i Rogaland. Øyen er særlig kjent for en stor produksjon av tomat i veksthus, omtrent 15 prosent av Norges totale produksjon. Dette sysselsetter store mengder utenlandsk arbeidskraft.

Fogn i Finnøy

Det bor rundt 350 personer på Fogn. Innbyggerne har egen barnehage og en skole som gir undervisning til og med 7. klasse. Fra og med 8. klasse må elevene ta båten til ungdomsskolen, som ligger på Finnøy.

Øyen har en butikk med bensin/diesel utsalg og apotekvarer. Fogn har også et aktivt idrettsmiljø med fotball som hovedaktivitet. Fogns A-lag ligger i 7. divisjon. Det er også en egen speidergruppe på øya, som holder til i kirka eller i skogen.

Øyen har et stort antall hytter, og på sommerstid er befolkningen mangedoblet.

Fogn har et variert næringsliv.

Med sine mange lune viker er Fogn et mye benyttet område av båtfolket, særlig sørsiden med Rossøysundet og vestsiden med Holmastø. På Eidsvåg, der det i tillegg er en slipp, for båter.

Aktiviteter for unge og voksne finner sted hele uka. Blant annet zumba for voksne og fotball for yngre.

Det er bilvei rundt hele øya. Hvordan komme seg til Fogn? Det går ferje fra Judaberg på Finnøy. Utenom går det også hurtigbåt til/fra omliggende øyer og Stavanger

Eksterne lenker

rediger