Hemne prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Orkdal prosti. Det omfattet sogn i Hemne kommune i Sør-Trøndelag fylke, og hovedkirken var Hemne kirke.

Hemne kirke

Hemnes kirkesogn er nå en del av Heim kirkelige fellesråd, og underlagt Orkdal prosti i Nidaros bispedømme i Den norske kirke.

Historikk

rediger

Soðinar eller Hefni sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Hemne antas å være lagt under Hitra i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3] I Reformatsen 1589 utgjorde St. Margretekirken i Hemne og St. Andreas-kirken i Vinje et residerende kapellan under Hitterens Præstegjeld.[4]

Det vidløftige prestegjeldet ble ved kgl.res. av 3. desember 1765 delt, da fastlandsdelen, Hemne og Vinje ble skilt ut som eget sognekall og videre ved kgl.res. av 2. november 1876 da Frøien ble eget sognekall.[5]

Hevne prestegjeld dannet grunnlaget for Hevne formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[6]

Ved kgl.res. av 30. september 1882 ble Heim utskilt som eget kirkesogn med kirke på Heimsjøen. Ved kgl.res. av 3. august 1897 ble Snillfjord kapell opført, og ved kgl.res. av 21. desember 1923 ble Snillfjord eget kirkesogn. Ifølge brev fra KUD til stiftsdireksjonen 6. august 1963 ble Austre Heim i Heim sogn fra 1. januar 1964 overført til Snillfjord sogn slik at Heim sogn kom til å bestå av Vestre Heim der sognekirken ligger. Ytre Agdenes ble samtidig overført fra Agdenes sogn i Ørland prestegjeld til Snillfjord sogn. Snillfjord sogn tilsvarte dermed Snillfjord kommune.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Menigheter

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[8]

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1901). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 81,87. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 108. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 71-5. ISBN 8270612960. 
  5. ^ a b Prestegjeld og sogn i Sør-Trøndelag, arkivverket.no
  6. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
Autoritetsdata