Åpne hovedmenyen

Snillfjord

kommune i Trøndelag

GeografiRediger

 
Vennastranda i Snillfjord kommune

Snillfjord kommune danner overgangen fra innlandet til kysten og det åpne havet. Her fins både fjell, fjorder og lange strandlinjer.

Jordbruksareal i drift utgjør 13,5 km² eller 2,8 % av totalt areal. Produktiv skogareal utgjør 90,5 km² som er 18,8 % av totalt areal. 16 km² av kommunens totalareal er ferskvann.

Kommunen er delt opp av flere fjorder og fjell som skaper store avstander mellom småstedene. Snillfjord har en sterkt desentralisert struktur, hvor områdene Sunde, Krokstadøra og Ytre Snillfjord er noenlunde like store. Krokstadøra er definert som kommunens sentrum, med avstand på ca. 3,5 mil både til Ytre Snillfjord og til Sunde. Avstanden fra Krokstadøra til Trondheim er 75 km.

Fylkesvei 714 går gjennom kommunen. Det er planlagt en utbygging av denne veien (også kalt Beinvein Heim og Lakseveien). Etter lang tids diskusjoner om trasévalg har Snillfjord kommune bestemt at det blir den såkalte «indre trasé» som blir valgt. Utbyggingen startet i desember 2011. Valslagstunnelen (2,6 km) er den første av tre planlagte tunneler på veien. De to andre er Fenestunnelen (1,1 km) og Bratstiåstunnelen (2,15 km). Da Fastlandsforbindelsen Hitra–Frøya åpnet i 1994 knyttet dette øya Hemnskjel sammen med resten av kommunen. På Hemnskjel ligger det ene innslagspunktet for Hitratunnelen som knytter kommunen til øyene Hitra og Frøya.

Det er gjort funn av thulitt, kjent som Norges nasjonalstein.[1]

SamfunnRediger

PolitikkRediger

Kommunestyrevalget 2015Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 56,2 +28,1 288 +134 9 +4 3
Senterpartiet 38,9 +11,1 199 +47 7 +2 2
Miljøpartiet De Grønne 4,9 +4,9 25 +25 1 +1
Andre -44,2 -7
Valgdeltakelse/Total 64,6 % 523 17 5
Ordfører: John Lernes (Ap) Varaordfører: Bernt Olaf Aune (Ap)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Snillfjord kommune

Kommunestyrevalget 2011Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 28,1 1,7 154 6
Høyre 35 -5,7 192 5
Kristelig Folkeparti 9,1 9,1 50 5
Senterpartiet 27,7 -5,2 152 1
Valgdeltakelse/Total 70,5% % 548 17 5
Ordfører: Anders Krokstad (Senterpartiet) Varaordfører: Ola Krokstad (Senterpartiet)
Merknader: Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kommunestyrevalget 2003Rediger

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 19,6 -3,6 98 -34 4 -1 1
Høyre 31,3 26,4 156 128 5 4 1
Kristelig Folkeparti 12 -3 60 -25 2 -1
Senterpartiet 30,5 -6,8 152 -60 5 -3 2
Andre 6,6 -12,9 33 -78 1 1 1
Valgdeltakelse/Total 63,3 % 499 17 5
Ordfører: () Varaordfører: ()
Merknader: Kilde: Statistisk sentralbyrå

KommunevåpenRediger

Snillfjords kommunevåpen er et sølvgreip på grønn bunn som betegner håndverks-, sjø- og jordbrukstradisjoner. Bakgrunnen for dette valget var at greipet i tidligere tider ble brukt både i tradisjonelt jordbruk og til høsting av tang og tare, samt at det er gode håndverkstradisjoner i kommunen. Greip ble i tidligere tider laget av trevirke.

Kommunevåpenet ble utformet etter en idékonkurranse vunnet av Jim Bye fra Hallset ved Trondheim. Kommunevåpenet er bearbeidet etter heraldiske kriterier av lektor Einar H. Skjervold fra Trondheim. Våpenet ble godkjent i kommunestyret i 1990, videre i Kommunaldepartementet 17. september 1990, og endelig bekreftet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i skriv av 19. september 1990.

TusenårsstedRediger

Kommunens tusenårssted er plassen/torget mellom Rådhuset og Coop-marked på Krokstadøra. Kunstneren Åse Liv Hauan fra Langhus i Akershus fikk oppdraget med å utforme plassen. Hun har laget en stor og en liten stenkule. Den store er laget som en fontene, mens den lille ligger i et vannspeil. Begge kulene er lyssatt. Kulene ble valgt ut ifra symbolikken til et oldtidsfunn av perler funnet på Selnes i Snillfjord.

HistorieRediger

Arkeologiske funn har bekreftet at det har vært bosetting her i om lag 10 000 år.

KulturRediger

Kjente snillfjordingerRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger