Nordlandene eller Nordlanda (betydning: landene, eventuelt lenene, i nord), herav demonymet nordlending, er det historiske navnet på en rekke smålen i dagens Nordland, Troms og i perioder også Finnmark. Troms og Nordland ble i 1604 samlet i Nordlandenes len, forløper til Nordlandenes amt. Amtet omfattet også Finnmark 1680-85. Troms ble overført til Finmarkens amt i 1789, og amtet besto deretter av bare nåværende Nordland fylke.

Tittelblad til Nordlands Trompet.

Historie rediger

Fra 1503 lå de nordlandske smålenene under Trondhjems len (Steinvikholmen len). I 1545 ble lenene overført til Bergenhus len, og i lensregneskapene 1566-67 oppgis:[1]

 Kronnenns sager aff the Nordlandsche lenn och Findmarckenn:

I 1604 ble smålenene samlet i Nordlandenes len, som hadde følgende fogderier:

I 1668 ble Nordlandenes len omdannet til Nordlandenes amt. Allerede i 1680 ble navnet forenklet til Nordlands amt, men ellers kom navnet Nordlandene til å bestå til langt uti 1800-tallet. Mathias Bonsach Krogh ble titulert biskop til Nordlandene og Finnmarken.

Referanser rediger

  1. ^ Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567. Jacob Dybwad. 1943. s. 6.