Nordlandenes len

Nordlandenes len var en administrativ enhet (len) som i lenstiden hadde vært oppdelt i mange smålen underlagt Bergenhus hovedlen. I 1604 under Christian IV ble det foretatt en samling av disse lenene og man fikk da det store Nordlandenes len som omfattet fogderiene Helgeland, Salten, Lofoten og Vesteraalen og Senjen og Tromsø.

1. februar 1662 ble len avløst av amt, både i Norge og i Danmark, og fikk da navnet Nordlandenes amt under Bergenhus stiftamt. Det ble i 1680 slått sammen med Vardøhus amt til Nordlands amt, senere blir Vardøhus amt skilt ut igjen i 1685 under navnet Finmarkens amt. Senjen og Tromsø fogderi overføres fra Nordlands amt til Finmarkens amt i 1789, og skilles ut til eget amt under navnet Tromsø amt i 1866. Nordlands amt blir i 1918 omdøpt til Nordland fylke.

LensherrerRediger

Se ogsåRediger

KilderRediger

  • Kr. Erslev: Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660. København 1885.