Rødøy prestegjeld

Rødøy prestegjeld var et prestegjeld i Nord-Helgeland prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Nordland

I 1589 var det 3 kirker og 1 korhus i Rødøy prestegjeld, som ble betjent av 2 prester. Rødøy hovedkirke og Meløy anneks ble betjent av den ene presten, og Lurøy kirke og Træna korhus ble betjent av den andre.

Ved reskript av 13. mars 1767 ble Lurøy og Træna utskilt som et eget prestegjeld. Ved reskript av 1. juni 1774 ble imidlertid Lurøy prestegjeld opphevet, og omdannet til et residerende kapellani i Rødøy prestegjeld.

Ved kongelig resolusjon av 14. desember 1822 ble sognene Lurøy og Træna igjen utskilt som Lurøy prestegjeld.

Ved kongelig resolusjon av 29. april 1833 ble gården Solvær overført fra Rødøy til Træna sokn i Lurøy prestegjeld.

Ved kongelig resolusjon av 3. mai 1884 ble det gitt tillatelse til å bygge en ny hovedkirke, med gravgård, i Rødøy på prestegårdens grunn «Flaten».

Ved kongelig resolusjon av 27. september 1902 ble Meløy sogn i Rødøy prestegjeld utskilt som Meløy prestegjeld fra 1. januar 1903

Kongelig resolusjon av 31. desember 1910 ga tillatelse til å bygge et kapell i Sørfjorden, i den sørlige delen av Rødøy prestegjeld og Rødøy herred. Der skulle det holdes 10 gudstjenester i året.

Ved kongelig resolusjon av 22. november 1911 ble sognepresten pålagt å forrette jordfesting på hjelpekirkegården i Tjongsfjorden en gang i året.

Tjongsfjord kapell ble tatt i bruk i 1962.

Prostiet ble faset ut i forbindelse med omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet.