Rennebu prestegjeld

Rennebu prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Gauldal prosti. Det omfattet sogn i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag fylke, og hovedkirken var Rennebu kirke.

Rennebu kirke

Rennebus kirkesogn er nå en del av Rennebu kirkelige fellesråd, og underlagt Gauldal prosti i Nidaros bispedømme i Den norske kirke.

Historikk

rediger

Rennabúi sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Rennebu antas å være lagt under Meldal i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3] I Reformatsen 1589 hadde Meeldals Præstegjeld to kirker og en prest. Sognepresten betjente hovedkirken på Meeldal tho hellige dage [..] och den 3. vdi annekskirkenRenboe.[4]

Ved kgl.res. av 8. februar 1862 ble Rennebu sogn skilt ut fra Meldal som eget Rennebu prestegjeld, og grensen skulle følge den gamle sognegrensen mellom Meldal og Rennebu. Ved kgl.res. av 4. juni 1877 fikk innbyggerne i den øvre delen av Rennebu lov til å bygge en kapellkirke på Berkåk, og Nerskogen kapell ble innviet i 1962.[5]

I brev fra KUD til stiftsdireksjonen ble det bestemt at Innset sogn i Kvikne prestegjeld fra 1. januar 1966 lå til Rennebu prestegjeld.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Menigheter

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[8]

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1901). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 166. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 104. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 42-7. ISBN 8270612960. 
  5. ^ Prestegjeld og sogn i Sør-Trøndelag, arkivverket.no
  6. ^ Prestegjeld og sogn i Sør-Trøndelag, arkivverket.no
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.