Lofoten prestegjeld

Lofoten prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Lofoten prosti i Nidaros bispedømme. Det omfattet sogn i datidens Nordlands Amt (Nordland), og hovedkirken var Buksnes kirke.

Buksnes kirke

Lofoten prestegjeld opphørte og ble delt i 1740, ved at hovedsognet Buksnes, sammen med kapellaniene Borge og Flakstad ble egne sognekall.

Historikk

rediger

Boknes í Lófót sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Buksnes antas å ha blitt hovedsogn i Lofoten prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

I Reformatsen 1589 var Bygnæs hovedkircke i Lofothens Præstegjeld, hvor tre prester som skulle betjene fire kirker og et korshus, Sognepresten hadde Buksnes og Hol kirker, en residerende kapellan Borge, mens Flakstad kirke og Moskenes korshus skulle betjenes av en domestico sacellano, dvs. en kapellan boende hos sognepresten.[4]

Ved kgl.res. av 6. juli 1740 ble Lofoten prestegjeld delt ved at de tre kapellaner som hadde hørt under kapellanen i Nidaros domkirke, skulle være sogneprester for henholdsvis Buksnes, Borge og Flakstad prestegjeld.[5]

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1905). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 332. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 122. 
  3. ^ Haugen, Odd (2000). Narvik og kirken. Narvik menighetsråd. s. 14. 
  4. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 77-93. ISBN 8270612960. 
  5. ^ Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no