Flakstad prestegjeld

Flakstad prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Lofoten prosti. Det omfattet sogn i Flakstad kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Flakstad kirke.

Flakstad kirke

Flakstads kirkesogn er nå en del av Flakstad kirkelige fellesråd, og underlagt Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Flǫgstaða í Vargfót sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Flakstad antas å være lagt under Lofoten i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3] I Reformatsen 1589 var Flakstad og Moskenes en del av Lofoten prestegjeld, betjent av en domestico sacellano under sognepresten i hovedsognet Buksnes.[4]

Ved kgl.res. av 6. juli 1740 ble Lofoten prestegjeld delt ved at de tre kapellaner som hadde hørt under kapellanen i Nidaros domkirke, skulle være sogneprester for henholdsvis Buksnes, Borge og Flakstad.[5]

Flakstad prestegjeld dannet grunnlaget for Flakstad formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[6]

Ved kgl.res. av 9. november 1891 ble det gitt tillatelse å vigsle Reine kapell i Moskenes sogn.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[8]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1905). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 347. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 122. 
  3. ^ Haugen, Odd (2000). Narvik og kirken. Narvik menighetsråd. s. 14. 
  4. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-instituFusikkerttt. s. 77-93. ISBN 8270612960. 
  5. ^ a b Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  6. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  8. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.