Lofoten prosti

prosti i Sør-Hålogaland bispedømme

Lofoten prosti er et prosti i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet har sitt sete i Svolvær.

Sogn i prostiet rediger

 • I Vågan kommune
  • Gimsøy og Strauman
  • Henningsvær
  • Strandlandet
  • Svolvær
  • Vågan

Historikk rediger

Prostiet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 1. mars 1849 ved delingen av Lofoten og Vesterålen prosti i Lofoten og Vesterålen prostier.

Prestegjeld rediger

Overført til Bodø domprosti 1971:

Kilder rediger