Svolvær prestegjeld

Svolvær prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Lofoten prosti. Det omfattet sogn i Vågan kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Svolvær kirke.

Svolvær kirke

Svolværs kirkesogn er nå en del av Vågan kirkelige fellesråd, og underlagt Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Kirkelyden i Svolvær sognet fra gammelt av til Vågan kirke og sognekall. Ved kgl.res. av 15. mars 1918 ble fiskeværet Svolvær ladested, gjeldende fra 1. juli 1918.[1]

Ved kgl.res. av 5. januar 1934 ble det tillatt å bygge kirke i Svolvær ladested, og ved kgl.res. av 18. september 1936 ble Vågan prestegjeld delt i Vågan og Svolvær sogn. Ved kgl.res. av 27. september 1946 ble Svolvær utskilt fra Vågan som eget Svolvær prestegjeld, gjeldene fra 1. juli 1946. Digermulen kirke ble oppført i 1951. Ved kgl.res. av 14. mai 1969 ble Gimsøy, Vågan og Svolvær prestegjeld regulert slik at de områdene i Vågan kommune som lå vest for en linje trukket mellom Kjellbergbukta og Festvågaksla, forble i Vågan prestegjeld, mens områdene øst for linjen dannet Svolvær prestegjeld, samtidig med at Gimsøy sogneprestembete ble nedlagt.[2]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[3]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[4]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Alsvik, Olav (1963). Svolværs historie. no#: [s.n.] s. 260-1. 
  2. ^ Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  3. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  4. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.