Gimsøy prestegjeld (Nordland)

Gimsøy prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Lofoten prosti. Det omfattet sogn i Vågan kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Gimsøy kirke.

Gimsøy kirke

Gimsøys hovedsogn er nå en del av Vågan kirkelige fellesråd, og underlagt Lofoten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Gimista sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Gimsøy antas å være lagt under Lødingen i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

I Reformatsen 1589 hørte Gimsøy kirke til Vågans residerende kapellani under Lødingen prestegjeld.[4] Det vidløftige Lødingen prestegjeld ble delt, ved at Vaagen blev 1735 [..] skilt fra Lødingen.[5] Ved kgl.res. av 14. januar 1791 ble Vågan prestegjeld overført fra Salten til Lofoten og Vesterålen prosti.[6]

Ved kgl.res. av 3. september 1898 ble Gimsøy sogn utskilt fra Vågan som eget sognekall. Strandlandet kapell ble oppført i 1938. Ved kgl.res. av 14. mai 1969 ble Gimsøy prestegjeld nedlagt og lagt til Svolvær og Vågan prestegjeld.[6]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1905). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 316. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 122. 
  3. ^ Haugen, Odd (2000). Narvik og kirken. Narvik menighetsråd. s. 14. 
  4. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 77-93. ISBN 8270612960. 
  5. ^ Erlandsen, Andreas (1857). Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Chr. Tønsbergs Forl . s. 102. 
  6. ^ a b Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no