Salten prosti

prosti i Sør-Hålogaland bispedømme

Salten prosti er et prosti i Sør-Hålogaland bispedømme. Prosten har sitt sete i Fauske.

Sogn i prostiet rediger

Saltens Provsti rediger

Saltens Provsti (norrønt: Sǫlpti prófastdœmi), var et tjenestedistrikt i Nidaros bispedømme i Den norske kirke og omfattet kirkesognene i distriktene Salten og Ofoten i datidens Nordlands Amt (Nordland).[1]

Det historiske prostiet antas å ha sin opprinnelse i katolsk tid og forblitt relativt uendret fra sen middelalder, gjennom reformasjonen og inntil bydannelsene utover på 1800-tallet.

Ved reskript av 14. januar 1791 ble Vågan prestegjeld overført fra Salten til det daværende Lofoten og Vesterålen prosti.[2]

Ved kongelig resolusjon av 12. mars 1850 ble Salten prosti delt i to, i Søndre Salten og Nordre Salten prostier.[3]

Prestegjeld rediger

Til Søndre Salten prosti 1850:

Til Nordre Salten prosti 1850:

Til Lofoten og Vesterålen prosti 1791:

Søndre Salten prosti rediger

Søndre Salten prosti (Søndre Saltens Provsti), var et tjenestedistrikt i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke og omfattet kirkesognene i distriktet Salten i Nordland.

Prostiet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 12. mars 1850, ved delingen av Salten prosti i Søndre Salten og Nordre Salten prostier.[3]

Ved kongelig resolusjon av 14. mai 1901 ble Søndre Saltens prosti delt, med virkning fra 1. juni samme år, ved at Bodø prestegjeld ble overført til et nytt Bodø prosti.[4]

Ved kongelig resolusjon 25. juni 1971 ble det bestemt at navnet på Søndre Salten prosti endres til Salten prosti, med virkning fra 1. november 1974. Fra samme dato overføres Steigen prestegjeld fra Nordre Salten prosti.[5]

Prestegjeld rediger

Til Bodø domprosti 2005:

Til Bodø prosti 1901:

Fra Nordre Salten prosti 1974:

Salten prosti rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger