Saltdal prestegjeld

Saltdal prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Salten prosti. Det omfattet sogn i Saltdal kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Saltdal kirke.

Saltdal kirke

Saltdals kirkesogn er nå en del av Saltdal kirkelige fellesråd, og underlagt Salten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

I Reformatsen 1589 var det ikke kirke i Saltdal og kirkelyden sognet følgelig til Skjerstad kirke som var en del av Salten prestegjeld.[1]

Ved kgl.res. av 21. desember 1650 blev det efter Almuens Ansøgning tilladt den, selv at lønne sig en Præst [i Saltdal], som et residerende Capellani under [Salten]. Det vidløftige Salten prestegjeld ble ved kgl.res. av 8. juni 1770 delt og de tre residerende kapellaniene i prestegjeldet omgjort til pastorater. Derved ble Folden, Skjerstad og Saltdal skilt ut som egne sognekall, mens Bodin var eneste kirkesogn i Bodø prestegjeld.[2]

Saltdalen prestegjeld dannet grunnlaget for Saltdalen formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[3]

Ved kgl.res. av 27. august 1937 ble det tillatt å bygge kapell for Øvre Saltdal på Jotbakken i Storallmenningen.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[5]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[6]

Referanser rediger

  1. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 77-93. ISBN 8270612960. 
  2. ^ Erlandsen, Andreas (1857). Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Chr. Tønsbergs Forl . s. 114,129. 
  3. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  5. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.