Skjerstad prestegjeld

Skjerstad prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Bodø domprosti. Det omfattet sogn i Skjerstad kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Skjerstad kirke.

Skjerstad kirke

Skjerstads kirkesogn er nå en del av Bodø kirkelige fellesråd, og underlagt Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Skírastaða sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Skjerstad antas å være lagt under Salten i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3] I Reformatsen 1589 lå Skjerstad under Salten prestegjeld, som hadde tre kirker og et korshus betjent av tre prester. Sognepresten betjente Bodin hovedkirke, en kapellan betjente Skjerstad kirke, og den tredje var residerende kapellan til Rørstad kirke og Kjerringøy korshus.[4][5]

Det vidløftige Salten prestegjeld ble ved kgl.res. av 8. juni 1770 delt og de tre residerende kapellaniene i prestegjeldet omgjort til pastorater. Derved ble Folden, Skjerstad og Saltdal skilt ut som egne sognekall, mens Bodin var eneste kirkesogn i Bodø prestegjeld.[6]

Skjerstad prestegjeld dannet grunnlaget for Skjerstad formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[7]

Ved kgl.res. av 15. juni 1878 ble Skjerstad prestegjeld delt i to sogn, Skjerstad hovedsogn og Fauske anneks, gjeldende fra 1. januar 1879. Kapellkirken på Vestre Fauske ble sognekirke for Fauske. Ved kgl.res. av 3. januar 1902 ble Fauske sogn sammen med det nyopprettede Valnesfjorden sogn utskilt som eget Fauske prestegjeld, gjeldende fra 1. april 1902. Samtidig ble det residerende kapellaniet i Skjerstad som var opprettet ved kgl.res. av 27. mai 1899, nedlagt. Ved kgl.res. av 2. mai 1912 ble det tillatt å bygge et kapell på Misvær for befolkningen omkring indre del av Misværfjorden. Misvær kapell skulle bygges ved hjelpekirkegården som var anlagt i 1899, og kapellet skulle ha femten gudstjenester årlig.[8]

Ved kommunesammenslåingen av Bodø og Skjerstad fra 1. januar 2005, ble Skjerstad prestegjeld overført fra Salten prosti til Bodø domprosti.[9]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[10]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[11]

Residerende kapellaner (pastorer) i Skjerstad 1595–1770 rediger

# Periode Navn # Periode Navn
1 15951620 Hr. Just 7 17201724 Hr. Kjeld Hansen Stub
2 16201630 Hr. Jens 8 17251746 Hr. Rasmus Christoffer Wallund
3 16301650 Hr. John Torstensen 9 17471753 Hr. Wincents Mortensen Helm
4 16511669 Hr. Iver Sivertsøn 10 17531760 Hr. Hans David Celsius
5 16701713 Peder Nielsen Schelderup 11 17601761 Hr. Frants Henrik Smidt
6 17141720 Hr. Johannes Pedersen Hagerup 12 17611770 Hr. Christian Fredrik Hagerup

Se også rediger

Litteratur rediger

Referanser rediger

 1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1905). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 215. 
 2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 118. 
 3. ^ Haugen, Odd (2000). Narvik og kirken. Narvik menighetsråd. s. 14. 
 4. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 77-93. ISBN 8270612960. 
 5. ^ Skånlund, Einar B. (1933). Saltamålet. Aschehoug. s. 9. 
 6. ^ Erlandsen, Andreas (1857). Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Chr. Tønsbergs Forl . s. 114,129. 
 7. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
 8. ^ Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
 9. ^ «Avisa Nordland 2004.09.23». Norge;Nordland;;Bodø;;;;. 20040923. s. 10.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 10. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
 11. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.