Fauske prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Salten prosti. Det omfattet sogn i Fauske kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Fauske kirke.

Fauske kirke

Fauskes kirkesogn er nå en del av Fauske kirkelige fellesråd, og underlagt Salten prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

I Reformatsen 1589 var det ikke kirke i Fauske og kirkelyden sognet følgelig til Skjerstad kirke som var en del av Salten prestegjeld.[1] Det vidløftige Salten prestegjeld ble ved kgl.res. av 8. juni 1770 delt og de tre residerende kapellaniene i prestegjeldet omgjort til pastorater. Derved ble Folden, Skjerstad og Saltdal skilt ut som egne sognekall, mens Bodin var eneste kirkesogn i Bodø prestegjeld.[2]

Etter kgl.res. av 25. januar 1866 ble Fauske kapell oppført, hvilket ble sognekirke ved kgl.res. av 15. juni 1878. Ved kgl.res. av 28. oktober 1899 ble det tillatt å bygge et kapell i Sulitjelma, og kapellet fikk eget kirketilsyn ved kgl.res. av 2. mars 1901. Ved kgl.res. av 3. januar 1902 ble sognet skilt ut som eget sognekall, gjeldende fra 1. april 1902, og Valnesfjorden ble eget sogn og overført til det nye Fauske sognekall. Inntil det var bygd kirke i Valnesfjorden, skulle de kirkelige handlingene utføres i Fauske kirke. Kirken for Valnesfjorden sogn ble tillatt bygd på Kvitberget under gården Haug ved kgl.res. av 4. juni 1904.[3]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[4]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[5]

Referanser rediger

  1. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 77-93. ISBN 8270612960. 
  2. ^ Erlandsen, Andreas (1857). Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Chr. Tønsbergs Forl . s. 114. 
  3. ^ Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  4. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  5. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.