Bodø domkirke prestegjeld

Bodø domkirke prestegjeld, inntil 1952 Bodø prestegjeld, var et prestegjeld tilhørende Bodø domprosti. Det omfattet sogn i Bodø kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Bodø domkirke.

Bodø domkirke

Bodøs kirkesogn er nå en del av Bodø kirkelige fellesråd, og underlagt Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Bodin prestegjeld (oftest omtalt som Bodø(en) prestegjeld) besto inntil 1884 av ett kirkesogn, Bodin kirke. Ved kgl.res. av 30. august 1884 ble prestegjeldet delt i to sogn, Bodø landdistrikt og Bodø kjøpstad, med Bodin kirke (landsognet) som hovedsogn. Ved kgl.res. av 6. juni 1885 ble det gitt tillatelse å oppføre en egen bykirke på Vindmøllebakken for Bodø kjøpstad, og ved kgl.res. av 28. august 1886 ble det opprettet et kallskapellani for Bodø by.

Ved kgl.res. av 31. desember 1896 ble kallskapellaniet for Bodø by nedlagt, og Bodin prestegjeld delt i to sognekall, gjeldende fra 1. januar 1897. Hovedsognet, som besto av Bodø landdistrikt, og Straumen sogn skulle forbli Bodin prestegjeld, og Bodø by skulle utgjøre Bodø prestegjeld.[1]

Bodø prestegjeld med Bodø kirke ble således Bodø kjøpstads eget prestegjeld ved deling av det opprinnelige Bodin prestegjeld ved kgl.res. av 31. desember 1896. Bodø kirke ble innviet 6. januar 1888.[1]

Ved kgl.res. av 29. august 1952 ble Sør-Hålogaland bispedømme opprettet med Bodø kirke som domkirke, gjeldende fra 1. oktober 1952. Fra samme dato skulle de fire prestegjeldene i Bodø domprosti, Bodø, Bodin, Kjerringøy og Folden, ved kgl.res. av 3. oktober 1952 utgjøre Bodø domprosti, som skulle være knyttet til Bodø sogneprestembete.[1]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[2]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[3]

Referanser rediger

  1. ^ a b c Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  2. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  3. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.