Kjerringøy prestegjeld

Kjerringøy prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Bodø domprosti. Det omfattet sogn i Bodø kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Kjerringøy kirke.

Kjerringøy kirke

Kjerringøys kirkesogn er nå en del av Bodø kirkelige fellesråd, og underlagt Bodø domprosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Kjerlingey sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Kjerringøy antas å være lagt under Salten i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

I Reformatsen 1589Kjerringøy under Salten prestegjeld, og det var et korshus der.[4] Det vidløftige Salten prestegjeld ble ved kgl.res. av 8. juni 1770 delt og de tre residerende kapellaniene i prestegjeldet omgjort til pastorater. Derved ble Folden, Skjerstad og Saltdal skilt ut som egne sognekall, mens Bodin var eneste kirkesogn i Bodø prestegjeld.[5]

Etter kgl.res. av 3. november 1880 ble det bygget to nye kirker i Folden prestegjeld, en for Sørfold på gården Røsvik og en for Nordfold ved gården Nordfold. Da kirkene var ferdige, ble det tidligere Rørstad hovedsogn delt i Sørfold hovedsogn og Nordfold anneks. Hovedkirken i Folden prestegjeld var således fra denne tid Røsvik kirke. Ved kgl.res. av 31. desember 1886 ble Kjerringøy eget sognekall da Kjerringøy sogn ble utskilt fra Folden prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1887. Ved kgl.res. av 23. august 1968 ble Kjerringøy prestegjeld nedlagt og kirkelyden overført til Bodin prestegjeld som Kjerringøy sogn.[6]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1905). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 246. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 120. 
  3. ^ Haugen, Odd (2000). Narvik og kirken. Narvik menighetsråd. s. 14. 
  4. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 77-93. ISBN 8270612960. 
  5. ^ Erlandsen, Andreas (1857). Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Chr. Tønsbergs Forl . s. 114. 
  6. ^ Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no