Vesterålen prosti

prosti i Sør-Hålogaland bispedømme

Vesterålen prosti, også benevnt Hadsel prosti (norrønt: Hovdasegl) er et prosti i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet har sitt sete i Sortland.

Sogn i prostiet rediger

Historikk rediger

Prostiet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 1. mars 1849 ved delingen av Lofoten og Vesterålen i Lofoten og Vesterålen prostier.

Prestegjeld rediger

Kilder rediger