Bø prestegjeld (Nordland)

Bø prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vesterålen prosti. Det omfattet sogn i kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Bø kirke.

Bø kirke i Vesterålen

Bøs kirkesogn er nå en del av Bø kirkelige fellesråd, og underlagt Vesterålen prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Bjár sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Bø antas å være lagt under Vesterålen i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3] I Reformatsen 1589 lå Bø under det store Vesterålen prestegjeld med Hadsel som hovedsogn. En residerende kapellan i Bø skulle betjene Bø og Malnes kirker og Gaukværøy korshus.[4][5]

Bø var blitt eget residerende pastorat som følge av kgl.res. av 1. april 1740, og ved kgl.res. av 26. oktober 1810 ble tiendeinntektene regulert mellom Hadsel og Bø, og Bø ble et fritt sognekall.[6][7]

Bøe prestegjeld dannet grunnlaget for Bøe formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[8]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[9]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[10]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1905). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 372. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 124. 
  3. ^ Haugen, Odd (2000). Narvik og kirken. Narvik menighetsråd. s. 14. 
  4. ^ (no) «Gaukværøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
  5. ^ Hamre, Anne-Marit (1983). Trondhjems reformats 1589 ; Oslo domkapittels jordebok 1595. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. s. 77-93. ISBN 8270612960. 
  6. ^ Erlandsen, Andreas (1857). Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Chr. Tønsbergs Forl . s. 192,197,204. 
  7. ^ Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  8. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  9. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  10. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.