Dverberg prestegjeld

Dverberg prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vesterålen prosti. Det omfattet sogn i Andøy kommune i Nordland fylke, og hovedkirken var Dverberg kirke.

Dverberg kirke

Dverbergs kirkesogn er nå en del av Andøy kirkelige fellesråd, og underlagt Vesterålen prosti i Sør-Hålogaland bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Dvergaberg sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Dverberg antas å være lagt under Andenes i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

I katolsk tid viser kildene at Andenes kirke var hovedkirke i Andenes prestegjeld, men det antas at dette ble endret etter reformasjonen.[1][4] I Reformatsen 1589 angis at Dverberg kirke var blitt hovedsogn i Andenes prestegjeld. Sognepresten skulle betjene Dverberg kirke og Bjørnskinn korshus, mens en residerende kapellan skulle betjene Andenes kirke.[5] Omkring 1770 ble dette prestegjeldet delt i to, Andenes og Dverberg. Ved kgl.res. av 13. april 1808 ble Andenes igjen lagt som annekssogn til Dverberg prestegjeld.[6]

Dverberg prestegjeld dannet grunnlaget for Dverberg formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[7]

Ved kgl.res. av 20. januar 1967 ble Andenes sogn igjen utskilt fra Dverberg som eget Andenes prestegjeld.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[8]

Menigheter rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende menigheter:[9]

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1905). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 401. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 124. 
  3. ^ Haugen, Odd (2000). Narvik og kirken. Narvik menighetsråd. s. 14. 
  4. ^ Borgos, Johan (1994). Andøy bygdebok. no#: Andøy kommune. s. 148. ISBN 8299322405. 
  5. ^ a b Prestegjeld og sogn i Nordland, arkivverket.no
  6. ^ Erlandsen, Andreas (1857). Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift. Chr. Tønsbergs Forl . s. 194. 
  7. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  8. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  9. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.