Midt-Norge

norsk region bestående av fylket Trøndelag, i vid forstand også Nordmøre/Møre og Romsdal fylke, Nord-Østerdal og/eller Helgeland i Nordland fylke

Midt-Norge er en region i Norge med varierende avgrensning, avhengig av hvem som bruker det. Midt-Norge er ikke et veldefinert geografisk område og kan ikke regnes som en landsdel. Snevrest forstått utgjøres det av fylket Trøndelag, utfra en tradisjonell inndeling av landet i fem landsdeler. I videre betydning kan det også omfatte Nordmøre eller hele Møre og Romsdal fylke, Nord-Østerdal, og/eller Helgeland i Nordland fylke.

AvgrensningerRediger

I mange sammenhenger (som språklig og kulturgeografisk) regnes Nordmøre-delen av Møre og Romsdal, og delvis også Romsdal, som en del av Midt-Norge, mens Sunnmøre og delvis også Romsdal regnes til Vestlandet.

Helse Midt-Norge; Frostating lagdømme; Skatteetaten, Skatt Midt-Norge; Utlendingsdirektoratet, regionkontor Midt-Norge; Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Midt-Norge; Arbeidstilsynet Midt-Norge; Kystverket Midt-Norge; og Statens vegvesen, region midt dekker alle Trøndelag og Møre og Romsdal.

NVE Region Midt dekker derimot Helgeland, Trøndelag og Nordmøre. Statsbygg inkluderer i tillegg til Trøndelagsfylket og Møre og Romsdal også Nordland sør for Bodø og kommunene i Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal.[1]

Regionavisen Adresseavisen definerer på sin side Midt-Norge som Trøndelag, Nordmøre, fem kommuner i Nord-Østerdalen, og de sørligste kommunene i Nordland fylke. Dette utgjør samtidig avisens dekningsområde.

ReferanserRediger

  1. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 19. mai 2014. Besøkt 18. mai 2013.  Statsbygg Region Midt-Norge