Lier prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Lier prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Lier kommune i Buskerud fylke, og hovedkirken var Frogner kirke.

Frogner kirke i Lier

Lier prestegjeld og dets sogn er nå en del av Lier kirkelige fellesråd underlagt Lier prosti.

Historikk

rediger

Hlíðir sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Lier prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3] I Rødeboken fra rundt år 1400 er det oppført følgende kirker i Lier:

Da ladestedene Bragernes og Strømsø ved utløpet av Drammenselven fikk egne kirker på 1600-tallet, lå disse opprinnelig under Lier prestegjeld.[7] Ved kgl. åpent brev 17. desember 1723 ble Bragernes og Strømsø prestegjeld skilt ut fra Lier, og i 1774 ble Åssiden sogn lagt til samme Bragernes i geistlig henseende.[8]

Lier prestegjeld dannet grunnlaget for Lier formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[9]

Ved kronpr.reg.s res. av 26. oktober 1956 ble Sylling og Sjåstad sogn skilt ut fra Lier som eget Sylling prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1957.[8]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[10]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[11]

Referanser

rediger
 1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 307. 
 2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 20. 
 3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
 4. ^ (no) «Hval kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 5. ^ (no) «Huseby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 6. ^ (no) «Egge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 7. ^ Christie, Sigrid (1986). Norges kirker. Land og kirke. s. 9. ISBN 8205163154. 
 8. ^ a b Prestegjeld og sogn i Buskerud
 9. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
 10. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
 11. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.