Sylling prestegjeld

Sylling prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Lier prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Sylling og Sjåstad sogn i Lier kommune i Buskerud fylke, og hovedkirken var Sylling kirke.

Sylling kirke

Sylling prestegjeld og dets sogn er nå en del av Lier kirkelige fellesråd underlagt Lier prosti.

Historikk

rediger

Syllyngadalr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Sylling antas å være lagt under Lier prestegjeld i førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Ved Kronprinsreg. res. av 26. oktober 1956 ble Sylling og Sjåstad sokn skilt ut fra Lier prestegjeld som eget sognekall, gjeldende fra 1. januar 1957.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[5]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[6]

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1900). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 328. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 20. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Buskerud
  5. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023.