Hedemarken prosti

Hedemarken prosti (Hedemarken Provsti) var et tjenestedistrikt (prosti) opprinnelig i Oslo bispedømme, fra 1864 i det nye Hamar bispedømme i Den norske kirke og omfattet menighetene omkring Hamar i Hedmark.

HistorikkRediger

Det historiske Hedemarken prosti, Heiðmǫrk prófastdœmi, antas å gå tilbake til den katolske kirke i middelalderen og ha omfattet de samme kirkesognene som det senere Hedemarken prosti. På et tidspunkt, antakelig i forbindelse med reformasjonen inngikk prostiet i Hedemarken og Østerdalen prosti.

Prostiet ble (gjen)opprettet i 1759, ved reskript 12.10.1759, ved delingen av Hedemarken og Østerdalen prosti i Hedmark og Østerdalen prostier. Prostiet ble nedlagt 1. januar 1972 og menighetene inngikk i nye Hamar domprosti. I 2007 ble samtlige sokn i Ringsaker kommune tatt ut av domprostiet og lagt til det nyopprettede Ringsaker prosti.

Prestegjeld i Hedemarken prostiRediger

Proster i Hedemarken prostiRediger

  • Abraham Pihl (Vang)
  • 1816– Vincent Stoltenberg Bull (Nes)
  • 1838– Even Andersen (Nes)
  • 1841– Mathias Heltberg (Ringsaker)
  • 1846– Paul Vinsnes (Vang)
  • 1864– Steen Eilert Berner (Ringsaker)
  • 1867– August Theodor Bull (Stange)
  • 1877– Henrik Christian Borchgrevink (Nes)

KilderRediger