Os prestegjeld (Hordaland)

Os prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Fana prosti. Det omfattet sogn i tidligere Os kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Os kirke.

Os kirke

Os' sogn er nå en del av Bjørnafjorden kirkelige fellesråd, og underlagt Fana prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk rediger

Óss sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Os prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden, og besto fra denne tiden av hovedsognet Os med Fusa, Hålandsdal og Strandvik annekssogn.[3]

Os prestegjeld dannet grunnlaget for Os formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.

Prestegjeldet ble delt i 1855, ved at kirkesognene på østsiden av Bjørnafjorden ble opprettet som eget Fuse sognekall, hvilket fikk med seg annekssognene i Haalandsdal og Strandvik.

Ved avviklingen bestod Os prestegjeld av menigheten i Os.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[5]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 206. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 80. 
  3. ^ Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  4. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  5. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.