Borre prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nord-Jarlsberg prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Borre kommune i Vestfold fylke, og hovedkirken var Borre kirke.

Borre kirke

Borre prestegjeld og dets sogn er nå en del av Horten kirkelige fellesråd underlagt Nord-Jarlsberg prosti.

Historikk

rediger

Borró sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Borre prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Borre prestegjeld dannet grunnlaget for Borre formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[4]

Ved kgl.res. av 13. mai 1865 ble Horten prestegjeld skilt ut fra Borre prestegjeld.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[7]

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1907). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 108. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 28. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  5. ^ Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse. xx#: Grøndahl. 1868. s. 135. 
  6. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
Autoritetsdata