Nord-Jarlsberg prosti

prosti i Tunsberg bispedømme

Nord-Jarlsberg prosti (Nordre Jarlsberg Provsti) er et tjenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Prosten har sete i Horten hvor Horten kirke er prostikirke.[1] Prostiet fikk sitt nåværende navn i 1922.

Horten kirke

Prostiet omfatter fellesrådene/kommunene Holmestrand og Horten.[2]

Prostiet er inndelt i sogn, som er den minste og grunnleggende enheten i Den norske kirke. Tidligere var det også inndelt i prestegjeld, men disse ble faset ut på begynnelsen av 2000-tallet. De ansatte i kirken er enten ansatt av sognet gjennom kirkelig fellesråd, eller i prostiet. De fleste prestene er ansatte i prostiet, og har tjenesten sin knyttet til et eller flere sogn.

Historikk rediger

Prostiet ble opprettet i 1848 ved delingen av Jarlsberg prosti i Søndre og Nordre Jarlsberg prostier.[3] Prostiet fikk sitt nåværende navn i 1922. I 1948 ble Ramnes overført fra Sør-Jarlsberg prosti, og i 1970 ble Skoger og Strømsgodset overført til Drammen prosti. Ved kommunesammenslåingen 1. januar 2020 ble sognene i tidligere Re kommune overført til domrpsotiet.[4][5]

Sogn/menigheter rediger

 • Holmestrand
  • Botne
  • Hof, Eidfoss og Vassås
  • Sande
 • Horten
  • Borre
  • Horten
  • Nykirke
  • Åsgårdstrand

Referanser rediger


Autoritetsdata