Tønsberg domprosti

domprosti i Tunsberg bispedømme

Tønsberg domprosti er et tjenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Prostiet er ledet av en domprost som er knyttet til Tønsberg domkirke i Tønsberg.[1]

Prostiet omfatter fellesrådene/kommunene Færder og Tønsberg. Ved kommunesammenslåingen 1. januar 2020 ble sognene i tidligere Re kommune overført til domprostiet.[2][3]

Prostiet er inndelt i sogn, som er den minste og grunnleggende enheten i Den norske kirke. Tidligere var det også inndelt i prestegjeld, men disse ble faset ut på begynnelsen av 2000-tallet. De ansatte i kirken er enten ansatt av sognet gjennom kirkelig fellesråd, eller i prostiet. De fleste prestene er ansatte i prostiet, og har tjenesten sin knyttet til et eller flere sogn.

Sogn/menigheterRediger

 • Færder
  • Nøtterøy
  • Teie
  • Torød
  • Hvasser
  • Tjøme
 • Tønsberg
  • Fon
  • Ramnes
  • Sem
  • Slagen
  • Søndre Slagen
  • Tønsberg Domkirke
  • Undrumsdal
  • Vivestad
  • Våle

ReferanserRediger