Nøtterøy prestegjeld

Nøtterøy prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Tønsberg domprosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Nøtterøy kommune i Vestfold fylke, og hovedkirken var Nøtterøy kirke.

Nøtterøy kirke

Nøtterøy prestegjeld og dets sogn er nå en del av Færder kirkelige fellesråd underlagt Tønsberg domprosti.

Historikk

rediger

Njótarey sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Nøtterøy prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.

Nøtterøy prestegjeld dannet grunnlaget for Nøtterø formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[3]

Ved kgl.res. av 21. desember 1872 ble Tjøme sogn utskilt som eget Tjøme prestegjeld.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[5]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker:[6]

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1907). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 233. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 30. 
  3. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  4. ^ Prestegjeld og sogn i Vestfold, arkivverket.no
  5. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
Autoritetsdata