Ramnes prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Nord-Jarlsberg prosti i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Ramnes kommune i Vestfold fylke, og hovedkirken var Ramnes kirke.

Ramnes kirke

Ramnes prestegjeld ble slått sammen med Våle prestegjeld til å utgjøre Re prestegjeld fra 1. januar 2002.[1]

Historikk

rediger

Hrafnnes sókn[2] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[3] Ramnes prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[4]

Ramnes prestegjeld dannet grunnlaget for Ramnes formannskapsdistrikt opprettet i 1837.[5]

Prostitilknytning

rediger

Ramnes prestegjeld hørte siden middelalderen til Thønnssberge Prouistij, fra 1739 til Jarlsberg Provsti og gikk ved delingen av dette i 1848 til Søndre Jarlsberg prosti. Det ble så overført til Tønsberg domprosti i 1948 og forble der inntil avviklingen i 2004.

Referanser

rediger
  1. ^ «Gjengangeren 2002.01.14». Norge;Vestfold og Telemark;;Horten;;;;. 14. januar 2002. s. 8. 
  2. ^ Rygh, O. (Oluf) (1907). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 129. 
  3. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 26. 
  4. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
Autoritetsdata