Tysnes prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Sunnhordland prosti. Det omfattet sogn i Tysnes kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Tysnes kirke.

Tysnes kirke

Tysnes' sogn er nå en del av Tysnes kirkelige fellesråd, og underlagt Sunnhordland prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk Rediger

Uppdals sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Tysnes prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden, og besto fra denne tiden av hovedsognet Tysnes med Onarheim og Opdal annekssogn.[3]

Tysnes prestegjeld dannet grunnlaget for Tysnes formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.

Reksteren ble i 1952 skilt ut som eget sogn med deler fra Tysnes og fra Uggdal.[3]

Ved avviklingen bestod Tysnes prestegjeld av menighetene i Tysnes, Onarheim, Uggdal og Reksteren.[3][4]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[5]

Referanser Rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 160. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 76. 
  3. ^ a b c Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  4. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  5. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.