Manger prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vesthordland prosti. Det omfattet sogn i tidligere Radøy kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Manger kirke.

Manger kirke

Mangers hovedsogn er nå en del av Alver kirkelige fellesråd, og underlagt Nordhordland prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk Rediger

Mángr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Manger prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden, og besto fra denne tiden av hovedsognet Manger med Hordabø, Sæbø og Herdla annekssogn.[3]

Manger prestegjeld dannet grunnlaget for Manger formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.

Ved kgl.res. av 26. august 1868 ble Herlø sogn skilt ut fra Manger som et eget sognekall, gjeldende fra 1. januar 1869.[1] Hjelmen (fra 1912 Hjelme), ble utskilt fra Hordabø som eget kirkesogn i 1903, og Hjelme sogn ble overført til Herdla prestegjeld i 1916.[3]

Ved avviklingen bestod Manger prestegjeld av menighetene i Manger, Sæbø og Hordabø.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[5]

Referanser Rediger

  1. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 394. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 82. 
  3. ^ a b Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  4. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  5. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.