Skjeberg prestegjeld

tidligere prestegjeld i Norge

Skjeberg prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Søndre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Skjeberg kommune i Østfold fylke, og hovedkirken var Skjeberg kirke.

Skjeberg kirke

HistorikkRediger

Skjálberg sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet. De eldste delene fra den gamle Skjeberg kirke, Skjálbergs Christi, Stæ Mariæ &St. Petri kirkja,[1] er fra perioden 1050-1250.[2] Kirkens 900-årsjubileum ble feiret i 1996.[3] Skjeberg prestegjeld går antakelig tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.

Skjeberg ble i høymiddelalderen omtalt som Védalr, og utgjorde Skjálberg skipreiða i Borgarsysla.[4] Kirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Skjalbergs kirkja, og sognet oppført i Skattematrikkelen 1647 som Skieberig sougen i Wærnøe Closters lehn.

Nyere tidRediger

Skjeberg prestegjeld dannet grunnlaget for Skjeberg formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[5]

Skjeberg prestegjeld og dets sogn er nå en del av Sarpsborg kirkelige fellesråd underlagt Søndre Borgesyssel prosti.

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger

  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 8. 
  2. ^ Bakke, Harald (1953). Skjeberg bygdebok. [Skjeberg]: Skjeberg kommune. s. 202. 
  3. ^ Skjeberg kirke
  4. ^ Rygh, O. (Oluf) (1897). Norske Gaardnavne. Kristiania: Fabritius. s. 257. 
  5. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no