Vang prestegjeld (Oppland)

Vang prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Valdres prosti i Hamar bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet Vang kommune i Oppland fylke, og hovedkirken var Vang kirke.

Vang kirke

Vang prestegjeld og dets sogn er nå en del av Vang kirkelige fellesråd underlagt Valdres prosti.

Historikk rediger

Vangr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Vang prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3]

Prestegjeldet er i 1620 omtalt i Graagaas som Whangs Præstegjeld under Walders Prouistij. Overført til Christiania stift 1631.

Ved avviklingen bestod Vang prestegjeld av menighetene i Vang, Høre, Øye og Heensåsen kirke.[4]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[5]

Referanser rediger

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1902). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 313. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 50. 
  3. ^ Prestegjeld og sogn i Oppland, arkivverket.no
  4. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. 
  5. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no