Tønsberg len

Tunsberg (hoved)len eller Tønsberg eksisterte fra senmiddelalderen til lensvesenet ble avsluttet og Norge ble delt inn i amt på midten av 1600-tallet. Lenet utgjorde i 1560 det nåværende Vestfold fylke nord for Nøtterøy, innkludert Kongsberg-området i Buskerud. Lensete var Tønsberg by.

Den første tiden var Tønsberg len underlagt Akershus hovedlen, men på begynnelsen av 1600-tallet ble det omgjort til et selvstendig hovedlen. I 1673 ble rikskansleren i Danmark-Norge, Peder Schumacher, tildelt det tidligere Tønsberg len og amt, som Griffenfeld grevskap. 1676 falt greven i unåde og grevskapet tilfalt kronen og fikk navnet Tønsberg grevskap. 1683 ble det solgt videre til Gustav Wilhelm von Wedel i, som 1684 tok navnet Jarlsberg grevskap. Kjøpstaden Tønsberg ble skilt ut fra lenet samme år.

SkipreiderRediger

Lenet var inndelt i 5 skipreider[1]:

  • Slagen: Slagen sogn, mesteparten av Sem sogn (gårdene øst for Aulielva), Borre sogn, litt av Nykirke og hele Undrumsdal.
  • Arnadal: Stokke prestegjeld, de gårder i Sem sogn som ligger vestenfor Aulielva, Andebu sogn, litt av Høyjord og litt av Kodal, samt tidvis Nøtterøy.
  • Råbygge: Hof og Vassås, Ramnes, Fon og Vivestad, en del av Hillestad og det meste av Høyjord.
  • Våle: Våle sogn, Botne sogn, mesteparten av Nykirke og Hillestad.
  • Sande: Sande, Skoger og Strømm.

Områdene sammenfaller ikke med områdene med samme navn i dag.

Lensinndeling 1665Rediger

LensherrerRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Sem og Slagen. [Sem]: Bygdebokkomitéen. 1963. 

KilderRediger

Oscar A. Johnsen: Sem og Slagen – en bygdebok, 1963