Tønsberg eller Tunsberg (hoved)len var et norsk len som eksisterte fra senmiddelalderen til lensvesenet ble avsluttet og Norge ble delt inn i amt på midten av 1600-tallet. Lenet utgjorde i 1560 Vestfold fylke nord for Nøtterøy og inkluderte også Kongsberg-området i Buskerud. Lensete var Tønsberg by. Den første tiden var Tønsberg len underlagt Akershus hovedlen, men på begynnelsen av 1600-tallet ble det omgjort til et selvstendig hovedlen. Ved amtsinndelingen i 1661 ble Tønsberg len slått sammen med Brunla len til Brunla amt, underlagt Akershus stiftamt.

I 1673 ble rikskansleren i Danmark-Norge, Peder Schumacher, tildelt det tidligere Tønsberg len, som Griffenfeld grevskap. 1676 falt greven i unåde og grevskapet tilfalt kronen og fikk navnet Tønsberg grevskap. 1683 ble det solgt videre til Gustav Wilhelm von Wedel i, som 1684 tok navnet Jarlsberg grevskap. Kjøpstaden Tønsberg ble skilt ut fra lenet samme år.

Skipreider rediger

Lenet var inndelt i 5 skipreider[1]:

Områdene sammenfaller ikke med områdene med samme navn i dag. Det er ukjent eksakt når Laugerdallen ble lagt til lenet, men innen 1647.

Prestegjeld rediger

Tønsberg len omfattet følgende prestegjeld:[2]

Lensherrer rediger

Referanser rediger

  1. ^ Sem og Slagen. [Sem]: Bygdebokkomitéen. 1963. 
  2. ^ Rian, Øystein (1980). Vestfolds historie. [Tønsberg]: Vestfold fylkeskommune. s. 3. ISBN 8299058619. 

Kilder rediger

Oscar A. Johnsen: Sem og Slagen – en bygdebok, 1963

Autoritetsdata