Skoger kirke er en langkirke i Skoger sokn i Drammen kommune i Buskerud. Den er en del av Den norske kirke og hører til Drammen og Lier prosti i Tunsberg bispedømme.

Skoger kirke
OmrådeDrammen
BispedømmeTunsberg bispedømme
Byggeår1885
KirkegårdDet er kirkegård ved kirken
Arkitektur
PeriodeNygotikk
ArkitektHenrik Thrap-Meyer
TeknikkMur
ByggematerialeMurstein
Beliggenhet
Kart
Skoger kirke
59°41′13″N 10°13′07″Ø
Skoger kirke på Commons

Kirken er bygd i teglestein, har 300 plasser og ble innviet 9. desember 1885 av biskop Carl Essendrop.

Altertavlen er en kopi av Adolph Tidemands «Christi Daab» der originalen befinner seg i Trefoldighetskirken i Oslo. Maleriet er signert C. Brun.

Adkomst til stedet er via Fv33 og Fv34.

Historie

rediger
 
Kirken fra baksiden

Skoger sokn har fra før av den eldste kirke i Drammen, Skoger gamle kirke som er en steinkirke fra om lag 1220. På slutten av 1800-tallet ble behovet for en ny kirke mer påtrengende. "Det har af alle vedkommende gjennom en længere aarrekke været erkjendt og oftere fremholdt at det nærværende kirkerum for Skougers hovedsogns Menighed har været aldeles utilfredsstillende, idet det navnlig har været for trangt og for koldt samt lidet hensigtsmæssigt beliggende" skriver sokneprest Lorentz Holtermann i 1881. Striden sto om hvorvidt man skulle utvide den gamle middelalderkirken eller bygge en ny. Det forelå planer om å bruke 70 000 murstein til å utvide den gamle noe som også innebar at koret og tårnet ville bli revet. Herredstyrelsen og menighetsmøte ga sin tilslutning til denne planen da den var den rimeligste, men i etterkant viste det seg at en stor gave til formålet var bundet til at en ny kirke ble reist. Dermed ble planene lagt for en ny kirke som lå mer sentralt til i bygden. Budsjettet var på 20 000 kroner og arkitekt var H. Thrap-Meyer. Tomt ligger på gården Ingvaldsåsens grunn. Tillatelse til å bygge forelå ved kongelig resolusjon av 17. november 1883. Kirken er plassert med tårnet mot øst og koret mot vest. På den ene siden av koret er det et prestesakristi, på den andre siden et dåpssakristi. I 1950-årene ble en eldre fyllingsdør erstattet med den nåværende rektangulære tofløyede plankedør av lakkert hårdtre.

Interiør

rediger
 
Alterpartiet

Orgelet er på sju stemmer. Det er bygd av August Nielsen som selv er fra Skoger. I 1960 ble orgelet restaurert og utvidet med 6-stemmers ryggpositiv, bygget av Conrad Christiansen, København. En cembalo ble tatt i bruk i september 2007. Det er to kirkeklokker, støpt av C. Albert Bierling, Dresden, Tyskland. Inskripsjon på den store er: "Kommer, thi alle ting er beredte. Luk. 14,17", og på den minste: "Salige er de døde, som dø i Herren. Aab. 14,13". Et dåpsfat har inskripsjonen: "Se dette Fat av Sølv til Dåpens hellig Væte i Schauge Kierke nu, er Kommen her til Stede Som detav Jomfru Mûst var tenkt at skulle skee Nu kand Fru Plade selv, og andre dette see." Nederst på altertavlen er det satt inn en glassplate med innskrift (fraktur) i gull på sort bunn: «Hvo som har Sønnen har livet.1. Joh. 5,12»

Kirkegård og gravkapell

rediger
 
Detalj alterbilde

Skoger kirkegård er av sentralkirkegårdene for Drammen. Kirkegården ble utvidet mot nord og vest 1912, mot nordvest i 1926 i forbindelse med bygging av gravkapell. Ny utvidelse mot vest 1960, mot syd 1978. På kirkegården er reist 3 bautaer, over brødrene Rolf Johansen f. 1921 og Reidar Johansen f. 1923, som begge døde på Akershus 10. februar 1945, Julius Svarterud som falt 21. april 1940 og Knut Borenfeldt Aubert som falt 26. april 1945. Gravkapell oppført av tegl 1927 etter tegning av arkitekt Walstad, Drammen. I gravkapellet er det et stort veggmaleri, malt av Simon Horgen i 1952.

Litteratur

rediger
  • Rustad, A. B. (red.) Skogerboken, Drammen 1931
  • Christie, Sigrid og Håkon: Norges kirker, Buskerud, bind II. Gyldendal 1986. ISBN 82-05-16315-4
  • Borgen, Per O. : Drammen Byleksikon II, Skoger/Konnerud, Drammen 1998
 
Kirkeskip, orgel
 
Cembalo

Eksterne lenker

rediger

Mal:Kirker i Drammen og Lier prosti