Lille-Fosen

ladested fra 1600-tallet på Nordmøre

Lille-fosen var et ladested fra 1600-talletNordmøre i Møre og Romsdal fram til 1742 da ladestedet fikk status som kjøpstad, byvåpen og nytt navn: Christianssund. Byvåpenet hadde som motiv en liten foss med hoppende laks. Motivet skulle minne om stedets gamle navn. Det var trolig noen som misforsto.

Kristiansund havn omkring 1840. 100 år tidligere var navnet på stedet Lille-Fosen.

Stedsnavnets betydningRediger

 
Kjøpstaden Christiansund fikk i 1742 et våpen med bilde av en foss som kommer ut av en klippe, med laks

Laks var det sikkert i ladestedet Lille-Fosen, så vel som i kjøpstaden Kristiansund, men den svømte i sjøen. Det var ingen elv og ingen foss. Det har derfor vært merkverdig hvorfor Kristiansund skulle få et byvåpen med foss og laks som motiv. Trolig skyldes det at danskekongens heraldikere trodde Lille-Fosen hadde den betydningen som språklig er mest nærliggende, en liten foss.

Fosen eller Fosna betyr sannsynligvis ikke foss, men et sted man finner ly, dvs ei god havn. Navnegranskerne antar at ordet Fosen kommer av det gammeltnorske folskn (skjulested). Havna i Lille-Fosen utmerket seg ved å gi ly mot de mest utsatte vindretningene, og mulighet for utseiling gjennom tre forskjellige sund. Havna var også fri for båer og undervannskjær.

Forklaringen på navnet Lille-Fosen finner vi ved å se sammenhengen med Stor-Fosna som ligger litt lenger nord i skipsleia. De gode naturhavnene er nettopp det som karakteriserer begge stedene Lille-Fosen og Stor-Fosna.

Ladestedet på NordmøreRediger

Stedet Lille-Fosen hadde siden midt på 1600-tallet vært ladested under Trondheim. Lille-Fosen hadde en strategisk beliggende havn i forhold til fjordbygdene på Nordmøre, og disse hadde en omfattende eksport av trelast til hollandske kjøpere. Lille-Fosen fikk derfor en tollbod for å kontrollere denne eksportvirksomheten. Klippfiskproduksjonen hadde også kommet igang før ladestedet fikk bystatus og bynavn i 1742. En periode var det også stor sildehandel.

Fornorskning av danske bynavnRediger

På begynnelsen av 1900-tallet var fornorsking av stedsnavn en aktuell problemstilling. Byer som hadde fått sitt navn etter danske konger ble vurdert nøye. Kristiansund var en av dem, og spørmålet var om byen burde skifte navn til Fosna. Andre liknende problemstillinger var spørsmålet om Trondhjem skulle omdøpes til Nidaros og om Kristiania skulle få tilbake sitt gamle navn fra middelalderen, Oslo. I Stortinget ble det bestemt at Kristiansund skulle beholde sitt navn, fordi byen hadde sin historiske forankring som en by grunnlagt under unionen med Danmark.

Fosna og KristiansundRediger

I Kristiansund var det en betydelig folkebevegelse for å få tilbake stedets gamle navn, riktignok uten prefikset "Lille". En av de ivrigste agitatorer for dette gikk under navnet Fosnakallen som var; Kristian Ekholm, 1892-1973 (altmuligmann ved Nordmøre Museum). Mange foreninger og firmaer i byen bærer navnet Fosna.

LitteraturRediger

Se ogsåRediger