Fosna

tidligere navn på Kristiansund
For Fosna (geografisk område, halvøy) se også Fosen.

Fosna var navnet på Kristiansund, etter ladestedet Lille-Fosen, før stedet fikk bystatus i 1742.

På et kart fra 1704 er øya Kirklandet avmerket som «Lillefosen». Et diplom fra 1354 omtaler «Fosner kirki» og «Fosnen a Nordmøre» - i middelalderen gikk Nordmøre helt nord til Namdalen og diplomet kan vise til Storfosna ved Ørlandet der det sto en kirke i middelalderen. Det er ikke kjent at Kristiansund hadde kirke i middelalderen. I 1520 ble «Føzen» brukt og Olav Engelbrektssons jordebok har «Ffoszen». «Lille-Fosen» er kjent første gang i 1590, «lille» trolig for å skille fra Storfosna. Fra 1770-årene, etter at stedet ble by med navnet Kristiansund, het det at «Fosna» var bynavnet slik bøndene uttalte det. «Fosna» som navn på byen var i bruk også på 1800-tallet. «Fosna» er dativ som fortsatt finnes i nordmørsdialektene og som trolig fantes i byen på 1700-tallet.[1]

Det pågikk en heftig diskusjon omkring 1910 – 1920 om norske byer som hadde fått navn i dansketiden skulle få tilbake sine gamle navn. Kristiansund skulle eventuelt omdøpes til Fosna.[1] Kristiania endret navn til Oslo, mens byer som var grunnlagt i unionstiden blant annet Kristiansund beholdt sine navn.

Mange bedrifter og institusjoner i Kristiansund har Fosna i navnet, og en steinalderkultur, fosnakulturen der de første funn ble gjort i Kristiansund har navn etter ladestedet.

Ladestedet på Nordmøre fikk i 1742 bystatus og nytt navn: Kristiansund. Navnet Lille-Fosen står trolig som en motsetning til Stor-Fosna som ligger litt lenger nord i skipsleia. Kristiansunds byvåpen viser en liten foss med hoppende lakser, men Fosna betyr sannsynligvis noe annet, trolig et sted man finner ly, dvs ei god havn.

Stedet Lille-Fosen hadde i 1742 i atskillig tid vært ladested under Trondheim. Det var tollbod på stedet, for Lille-Fosen var et strategisk sted i forbindelse med tømmerhandel fra fjordbygdene på Nordmøre. Klippfiskproduksjon hadde også kommet igang, og en periode var det stor sildehandel.

Fosna (eller Fosn) er et svært gammelt naturnavn og finnes flere steder på Vestlandet og i Trøndelag. Storfosna er en øy i Ørland kommune der det var administrasjon for Fosna (Fosen) len og har gitt navn til dette distriktet. Andre eksempler er holmen Fosna i Hitra kommune og Fosnavåg på Sunnmøre. Ola Stemshaug mener at navnet og ordet Fosna skriver seg fra norrønt folksn eller folskn av å fela i betydning gjemme/skjule. For Storfosna er skriftlige norrøne belegg for Folksn/Folskn. Betydningen kan trolig knyttes til at stedet var en god havn.[1] «Fosnavågen» har også blitt brukt som navn på havnen (vågen) ved Lille-Fosen.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Stemshaug, Ola (1991). Stridane om bynamna Fosna - Kristiansund. Oslo: Novus. ISBN 8270991759. 
  2. ^ Johnsen, Arne Odd (1942–1951). Kristiansunds historie. Kristiansund: I kommisjon hos Barmans bokhandel.