Fosna

tidligere navn på Kristiansund

Fosna er det alternative navnet på Kristiansund, og brukes stadig i en rekke sammenhenger, bl.a. i navn på firmaer og foreninger, f.eks. Fosna Rotary klubb. Navnet var tidlig på 1900-tallet et alternativt bynavn for de som ønsket å fjerne spor etter dansketiden. Før byen fikk status som kjøpstad 1742 var den ladested med navnet Lille-Fosen.

Hurtigruteskipet MS Lofoten på Kristiansund havn.
For Fosna (geografisk område, halvøy) se også Fosen.

Navnet forteller at her er det en god havn; dette var forutsetningen for lokalisering av byer langs Norges kyst.

Stedsnavn Fosna

rediger
 • Storfosna - øy i Ørland kommune. Stedet var administrasjonssted for Fosen len og har gitt navn til dette området, Fosen-halvøya.
 • Lille-Fosen - navn på ladestedet på ytre Nordmøre som fikk kjøpstadsrettigheter og kongelig navn i 1732, Kristiansund.
 • Fosna, holme i Dolmsundet ve Melandsjø på Hitra.
 • Fosna, øy på østsida av Karmsundet i Tysvær i Rogaland. Her er også lokaliter som kalles Fosnavåg og Fosnanes.
 • Fosnøyna, øy i Austrheim kommune i Nordhordland. Mellom denne øya og Radøy ligger Fosnstraumen.
 • Fosnes, gårdsnavn på øya Jøa og kommunenavn i Namdalen.
 • Fosnes, gårdsnavn i Beitstad, Steinkjer.
 • Fosenuog, (Fosenvåg) tapt navn (nevnt 1606) i Ørskog
 • Fosnavåg, gårdsnavn i Herøy, nå tettsted og by i Møre og Romsdal.
 • Fosnes, gårdsnavn i Stryn.

[1]

Lille-Fosen og Stor-Fosna

rediger

Navnet og stedet Lille-Fosen står som en motsetning til Stor-Fosna som ligger litt lenger nord i skipsleia. Begge steder har usedvanlig god havn. På et kart fra 1704 er øya Kirklandet avmerket som «Lillefosen». Et diplom fra 1354 omtaler «Fosner kirki» og «Fosnen a Nordmøre» – i middelalderen gikk Nordmøre helt nord til Namdalen og diplomet kan vise til Storfosna ved Ørlandet der det sto en kirke i middelalderen. Det er ikke kjent at Kristiansund hadde kirke i middelalderen. I 1520 ble «Føzen» brukt og Olav Engelbrektssons jordebok har «Ffoszen». «Lille-Fosen» er kjent første gang i 1590, «lille» trolig for å skille fra Storfosna. Fra 1770-årene, etter at stedet hadde blitt by med navnet Kristiansund, het det at «Fosna» var bynavnet slik bøndene uttalte det. «Fosna» som navn på byen var i bruk også på 1800-tallet. «Fosna» er dativ som fortsatt finnes i nordmørsdialektene og som trolig fantes i byen på 1700-tallet.[1]

Fornorskning av stedsnavn

rediger

Det pågikk en heftig diskusjon omkring 1910 – 1920 om norske byer som hadde fått navn i dansketiden skulle få tilbake sine gamle navn. Kristiansund skulle eventuelt omdøpes til Fosna.[1] Kristiania endret navn til Oslo, mens byer som var grunnlagt i unionstiden, blant annet Kristiansund, beholdt sine navn.

Mange bedrifter og institusjoner i Kristiansund har Fosna i navnet, og en steinalderkultur, fosnakulturen der de første funn ble gjort i Kristiansund har navn etter ladestedet.

Ladestedet på Nordmøre fikk i 1742 bystatus og nytt navn: Kristiansund. Kristiansunds byvåpen viser en liten foss med hoppende lakser, men Fosna betyr sannsynligvis noe annet, trolig et sted man finner ly, dvs ei god havn.

Stedet Lille-Fosen hadde i 1742 i atskillig tid vært ladested under Trondheim. Det var tollbod på stedet, for Lille-Fosen var et strategisk sted i forbindelse med tømmerhandel fra fjordbygdene på Nordmøre. Klippfiskproduksjon hadde også kommet igang, og en periode var det stor sildehandel.

Fosna - en god havn

rediger

Fosna (eller Fosn) er et svært gammelt naturnavn og finnes flere steder på Vestlandet og i Trøndelag. Storfosna er en øy i Ørland kommune der det var administrasjon for Fosna (Fosen) len og har gitt navn til dette distriktet. Andre eksempler er holmen Fosna i Hitra kommune og Fosnavåg på Sunnmøre. Ola Stemshaug mener at navnet og ordet Fosna skriver seg fra norrønt folksn eller folskn av å fela i betydning gjemme/skjule. For Storfosna er skriftlige norrøne belegg for Folksn/Folskn. Betydningen kan trolig knyttes til at stedet var en god havn.[1] «Fosnavågen» har også blitt brukt som navn på havnen (vågen) ved Lille-Fosen.[2]

Referanser

rediger
 1. ^ a b c d Stemshaug, Ola (1991). Stridane om bynamna Fosna - Kristiansund. Oslo: Novus. ISBN 8270991759. 
 2. ^ Johnsen, Arne Odd (1942–1951). Kristiansunds historie. Kristiansund: I kommisjon hos Barmans bokhandel.