Rakkestad og Mossedal len

Rakkestad og Mossedal len (Rachestad og Mossedals Lehn) var en administrativ enhet (len) i dagens Østfold fra middelalderen til midten av 1600-tallet. Lenet inngikk fra 1606 i Mariakirkens prostilen.

Ved lensavviklingen i 1670-årene ble lenet splittet, hvorav Rakkestad inngikk i Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, mens Mossedal, dvs. Hobøl, inngikk i Moss, Onsø, Tune og Vembe fogderi, begge i Smaalenenes amt.

Geistlig inndeling i 1664 rediger