Norges administrative inndelinger i 1647

Wikimedia-listeartikkel

Norges administrative inndelinger i 1647 er en oversikt over landets inndeling i ulike administrative enheter i Skattematrikkelen 1647. I store deler var den lokale organiseringen av landet gjennom middelalderen bibeholdt, riktignok var en del lokale kirker fra katolsk tid nedlagt. Riksdelene Jemtland og Herjedalen var avstått til svenskene i 1645, mens Bohuslen fremdeles tilhørte Norge inntil 1658.

Baahuus HovedlehnRediger

Lensherre: Iver Krabbe (1646-58)

Baahuus LehnRediger

Nordervigens fougderieRediger

Søndervigens fougderieRediger

Oroust och Tiørns fougderieRediger

Indlands fougderieRediger

Hisingens fougderieRediger

Aggershuus HovedlehnRediger

Lensherre: Hannibal Sehested (1642-51)

SmaalehneneRediger

Hegen och Frølandtz fougderieRediger

Rackestad och Mossedals LehneRediger

(del av Mariakirkens prostilen)

Jdde och Marker LehneRediger

Thuene, Aabøyde och Hualløers fougderieRediger

Onnsøe LehnRediger

(del av Nonneseter klosterlen)

Maadtze fougderieRediger

Wærnøe Closters LehnRediger

Aggershuus LehnRediger

Folloug fougderieRediger

Aggers fougderieRediger

Nedre Rommeriegis fougderieRediger

Offuer Rommeriegis fougderieRediger

Hedemarchens fougderieRediger

Solløer och Oudals fougderieRediger

Østerdallens fougderieRediger

Hadeland og Waldris fougderieRediger

Guldbrantzdallen fougderieRediger

Ringerige och Hallingdalens fougderieRediger

Brageness fougderieRediger

Eiger LehnRediger

Nummedalls och Sandsuerdtzs LehnRediger

Thunsberg HovedlehnRediger

Lensherre: Vincents Bildt (1647-58)

Thunsberg LehnRediger

Brunlaug LehnRediger

Bradtzsberg HovedlehnRediger

Lensherre: Ove Gjedde (1640-50)

Bradtzsberg LehnRediger

Bamle fougderieRediger

Tellemarchens fougderieRediger

Agdesiden HovedlehnRediger

Lensherre: Palle Rosenkrantz (1631-48)

Nedennes LehnRediger

RaabiugdelaugittRediger

Manndals LehnRediger

Lister LehnRediger

Stavanger HovedlehnRediger

Lensherre: Holger Rosenkrantz (1646–48)

Stavanger LehnRediger

Jedderne och Dallernis fougderieRediger

Ryefølche LehnRediger

Bergenhuus HovedlehnRediger

Lensherre: Henrik Thott (1641–48)

Bergenhuus LehnRediger

SundhordlehnRediger

Haranger LehnRediger

NordhordlehnRediger

WaassRediger

Jndre Sougen fougderijRediger

Yttere Sougen fougderijRediger

Søndfiords fougderijRediger

Nordfiords fougderiRediger

Søndmørs fougderiRediger

Trondhjem HovedlehnRediger

Lensherre: Fredrik Urne (1642–56)

Trondhjem LehnRediger

Rumszdalls LehnRediger

Nordmørs fougderieRediger

Foessen LehnRediger

Ørchedallenns fougderieRediger

Guldals fougderieRediger

Strindenz fougderieRediger

Størdals Lehn och fougderieRediger

Inderøen fougderieRediger

Namdal lenRediger

Nordlandenes HovedlehnRediger

Lensherre: Preben von Ahnen (1646—1669)

Vardøhus HovedlehnRediger

Lensherre: Hans Køning (Kønningham) (1619-51)

Vardøhus LehnRediger

Se ogsåRediger

KilderRediger

LitteraturRediger