Valle prestegjeld, også benevnt Setesdal prestegjeld, var et prestegjeld tilhørende Otredal prosti i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet sogn i kommunene Valle og Bykle i Agder fylke, og hovedkirken var Valle kirke.

Valle kirke

Valle prestegjeld og dets sogn er nå en del av Valle og Bykle kirkelige fellesråd, som er underlagt Otredal prosti.

Historikk

rediger

Vǫllr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Valle prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden.[3] Prestegjeldet er i 1620 omtalt i Graagaas som Settersdall Præstegjeld under Robøgdelags Prouistij, tilhørende Stavanger stift. Det bestod på denne tiden av Walle hovedkircke og Hyllestad kircke. Ved kgl.res. av 6. mai 1682 ble prestegjeldet overført til det nye Christianssands stift.[4]

Valle prestegjeld dannet grunnlaget for Valle formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[5]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[6]

Kirkesogn

rediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn og kirker,[7]
Valle og Hylestad sogn:

Bykle sogn:

Sogneprester i Valle prestegjeld

rediger
  • Theis Salvesen (1989 – 2007)
  • Leif Raustøl (1981 – 1988)

For en utfyllende oversikt, se eksterne lenker.

Referanser

rediger
  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1905). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 216. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 60. 
  3. ^ Hole, Ivar (1950). Hosanger kyrkje og Hosanger prestegjeld gjennom 200 år. s. 18-19. 
  4. ^ Lassen, P.B. (Paul Brodahl) (1883). Beretning om Stiftsstaden Christianssand. no: Grøntoft. s. 89-90. 
  5. ^ Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. no#: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykking. 1992. s. 364-70. ISBN 8258302612. 
  6. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023. 
  7. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
Autoritetsdata

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata