Onsøy prestegjeld

Onsøy prestegjeld (Onsø prestegjeld) var et prestegjeld tilhørende fra 1816 Vestre Borgesyssel prosti og fra 1973 Fredrikstad domprosti, i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Onsøy kommune i Østfold fylke, og hovedkirken var Onsøy kirke.

Onsøy kirke

HistorikkRediger

Óðinsey sókn (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet,[1] Den opprinnelige romanske steinkirken, Odinseyjar kirkja, antatt å være fra 1200-tallet hadde rektangulært skip og smalere, rektangulært kor samt et vesttårn, stod på gården Kolberg nordre, derav også omtalt som Kolbergs kirkja. I 1877 ble denne erstattet av en teglkirke reist på samme sted.[2]

Kirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Kolbergs kirkja, og sognet oppført i Skattematrikkelen 1647 som Onnsøe sougen i Onnsøe lehn.

Nyere tidRediger

Onsøy prestegjeld dannet grunnlaget for Onsøy formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[3]

Onsøy prestegjeld og dets sogn er nå en del av Fredrikstad kirkelige fellesråd underlagt Fredrikstad domprosti.

KirkesognRediger

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

ReferanserRediger

  1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 12. 
  2. ^ Onsøy kirke
  3. ^ Endringer i gravferdsloven og kirkeloven - Rundskriv 20.12.2011. regjeringen.no