Eiker prosti

prosti i Tunsberg bispedømme

Eiker prosti er et tjenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Prosten har sete i Hokksund hvor Haug kirke er prostikirke.[1]

Haug kirke

Prostiet ble opprettet i 1970[2] ved fradeling av Drammen prosti og omfatter fellesrådene/kommunene Øvre Eiker, Krødsherad, Modum og Sigdal.[3]

Prostiet er inndelt i sogn, som er den minste og grunnleggende enheten i Den norske kirke. Tidligere var det også inndelt i prestegjeld, men disse ble faset ut på begynnelsen av 2000-tallet. De ansatte i kirken er enten ansatt av sognet gjennom kirkelig fellesråd, eller i prostiet. De fleste prestene er ansatte i prostiet, og har tjenesten sin knyttet til et eller flere sogn.

Sogn/menigheterRediger

ReferanserRediger