Åpne hovedmenyen
Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse
Grunnlegger(e)Gordon Johnsen
TypeStiftelse[1]
Org.nummer970 107 592
Stiftet30. desember 1957[2]
LandNorge
HovedkontorVikersund
Adm.dir.Lars Erik Flatø
DistriktsleddBuskerud
FormålÅ drive psykiatrisk behandling, forskning og formidling.
Nettstedmodum-bad.no

Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelseModum er en norsk, landsdekkende diakonal institusjon for behandling av psykiske lidelser. Institusjonen ble opp­rettet i 1957 (den gang som Modum Bads Nervesanatorium) og har som hovedmål å fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom forskning, behandling og forebygging.

Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser.Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Virksomheten omfatter også: Voksenpsykiatrisk poliklinikk i i Modum, Traumepoliklinikken i Oslo, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Kurs og kompetansesenteret og Villa Sana - Seksjon for arbeidshelse.

Med sine over 300 ansatte, fordelt på rundt 225 årsverk, er Modum Bad den tredje største arbeidsplassen i Modum kommune. Modum Bads visjon er: "En kilde til liv"​.

Kliniske avdelingerRediger

De kliniske døgnavdelingene har 103 pasientplasser. Behandlingsområdene er angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. Modum Bad tilbyr også familiebehandling.

PoliklinikkeneRediger

Modum Bads voksenpsykiatriske poliklinikk i Vikersund tar i mot alle typer psykiatriske lidelser til diagnostisk vurdering og behandling. Traumepoliklinikken Modum Bad i Oslo, er en spesialisert poliklinikk som tilbyr utredning og behandling av sammensatte traumerelaterte lidelser, primært etter seksuelle overgrep i barndom/ungdom.

ForskningsinstituttetRediger

Forskningsinstituttet har som overordnet mål å drive med «behandlingsforskning med sikte på å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg, forskning i grensefeltet mellom psykiatri og sjelesorg, samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet». r.

Ressurssenteret Villa SanaRediger

Ressurssenteret Villa Sana tilbyr kurs og rådgivning for å fremme god arbeidshelse. Tilbudet bygger på en mangeårig erfaring fra rådgivning av leger og tannleger som har det vanskelig i forhold til yrke, samliv eller privatliv. Villa Sana har i dag avtale med Den norske Legeforening og Tannlegeforeningen.

HistorieRediger

 
Badegjæster ved St. Olafs bad, Modum, 5te Juli 1895. Fotograf: Daniel Georg Nyblin. Nasjonalbibliotekets bildesamling.

I henhold til legenden skal kong Olav Haraldsson, den senere Olav den hellige, en gang rundt år 990 ha ridd over moene. Der hvor hesten stopper og sparker i bakken skal det ha sprunget fram en kilde som var jernholdig og helsebringende.

 • 1939 – St. Olafs Bad blir solgt til Røde Kors som planlegger å bruke stedet for personer med revmatiske plager.
 • 1954 – Institusjonen Det kristne Hvilehjem og Nervesanatorium kjøper Modum Bad, som på den tiden var et kursted for revmatikere, eid av Røde Kors.
 • 1955 – Grunnstenen for Modum Bads Nervesanatorium blir lagt. («Du er gal», sier biskop Eivind Berggrav i en kort replikk til Gordon Johnsen.)
 • 30. desember 1957Modum Bads Nervesanatorium blir offisielt åpnet med plass til 64 pasienter.
 • 1975Institutt for Sjelesorg – Einar Lundbys stiftelse, opprettes som en egen stiftelse, men samarbeider nært med Nervesanatoriet og senere de øvrige enhetene ved Modum Bad.
 • 1985Forskningsinstituttet opp­rettes. Instituttets overordnede målsetting er behandlings-forskning med sikte på å utvikle og forbedre institusjonens behandlingsopplegg, forskning i grensefeltet mellom psykiatri og sjelesorg, samt å gi impulser til det øvrige psykiatriske hjelpeapparatet.
 • 1995Voksenpsykiatrisk poli­klinikk blir etablert. Poliklinikken tar imot pasienter med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering og behandling. Opptaksområdet er kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad som har ca. 18 500 innbyggere.
 • 1996Samlivssenteret ser dagens lys. Senteret er en forebyggende enhet som har som hovedoppgave å arbeide for gode relasjoner i samliv og familieliv. Gjennom forskning­, utviklingsarbeid og formidling er Samlivssenteret er nasjonalt kompetanse­senter på sitt område.
 • 1998Ressurssenteret Villa Sana blir opprettet. Gjennom kurs og råd­givning gir Villa Sana tilbud til helsepersonell som sliter med problemer i forhold til yrke, samliv, osv.
 • 2000 – Stiftelsen Modum Bads Nervesanatorium opphører, og Nervesanatoriet, Poliklinikken, Samlivs­senteret, Forsknings­instituttet og Ressurssenteret Villa Sana inngår som sidestilte enheter innen Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse.
 • 2002 – Styret vedtar virksomhetens nye visjon og motto; «Modum Bad – en kilde til liv».
 • 2003 – Modum Bads Nerve­sanatorium skifter navn til Modum Bad – Klinikken. All behandlingsvirksomhet med unntak av Poli­klinikken, organiseres i én enhet. Modum Bad skifter logo bygger og opp en egen grafisk profil.
 • 2004 – Eneromsreformen gjennom­føres. Klinikken gjennomgår betydelige strukturelle endringer og blir bestående av seks avdelinger. Stortinget bevilger 2,5 millioner kroner til å bygge opp kompetanse innen rusomsorg og psykiatri på Modum Bad.
 • 2005/2006 – Klinikken øker fra 117 til 127 behandlingsplasser. Økningen henger sammen med en økt satsing på pasienter med rusmisbruk og psykisk sykdom.

ArtiklerRediger

 • Øystein Sørumshagen (18. juli 2009). «Artikkelserie: Modum Bad». Bygdeposten: 8-9. 

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger